Ana Sayfa Genel 2 Nisan 2022 2 Görüntüleme

2’nci Otizm Zirvesi başladı

3 Nisan 2022 günü de sürecek tepenin açılış konuşmasında; “Otizmli çocuklarımızın kendi eğitim hayatlarına ve anne babalarına çok taraflı katlı sağlayabilmek, bu süreçte vazife yapan öğretmenlerimizi desteklemek, farklı neler üretilebileceğini konuşmak için bir aradayız” diyen İstanbul Vilayet Ulusal Eğitim Müdürü Levent Yazıcı kelamlarına şöyle devam etti:

OTİZMLİ ÇOCUKLARIN NELER BAŞARABİLECEĞİNİ GÖRDÜK
“Bu aktiflikte otizmi çok farklı açılardan kıymetlendirme imkanı bulacağız ve üniversitelerimizin çok pahalı akademisyenleri buna katkıda bulunup yol gösterecek. Tıpkı vakitte velilerimiz ve çocuklarımız da bu sürecin içinde olacaklar. Otizmli çocuklarımızın eğitim süreçlerini her boyutuyla masaya yatırmak gerekiyor zira onlara gerekli imkanları sunduğumuzda neleri başarabileceklerini çok iyi gördük. Onlarla birlikte çok şeyi başarabileceğimize inanmalıyız.

HER KESİTİN DİKKATİNİ ÇEKMEK DEĞER TAŞIYOR
Toplum ve aile hayatı içerisinde üstelenecekleri yeni rollerle büyük farklılıklar oluşturacağımıza inanıyorum. Otizmli bireyler üzerinde yapılan çalışmalara her kısmın dikkatini çekmek, onların eğitim süreçlerinde ve ömürlerinde daha nitelikli katkılar sunmalarını sağlayacak.

ERKEN TEŞHİSTE ÖĞRETMENLERİN ROLÜ BÜYÜK
Otizm Spektrum bozukluğunda erken tanıya ve bu erken teşhis süreciyle birlikte eğitim süreçlerinin planlanıp uygulanmasına büyük ehemmiyet veriyoruz. Bir öbür boyutu da teşhisle birlikte tedavi süreçleri. Bu bağlamda biz eğitim kurumları olarak otizmli çocuklarımız için çalışmalarımızı vilayet genelinde  yürütmeye çaba ediyoruz. Öğretmenler olarak erken teşhiste kendi rolümüz olduğuna çok inanıyoruz. Çocuklarımızın erken çocukluk devrinde öncelikle aileleri tarafından sonra da öğretmenleri tarafından çok iyi gözlenmesi çok değerli. Gelişim süreci içerisinde okula başlayan öğrencilerimizin öncelikle okul öncesinde çok iyi izlenmesi ve desteklenmesi değer arz ediyor. Çocuklarımızın gelişimlerini istenen seviyede izleyecek ve özelliklerini erken devirlerde fark edebilecek öğretmenlerimizin kişisel olarak desteklenmesini de çok değerli buluyoruz. Bu nedenle öğretme akademileri bünyesinde açtığımız ‘Özel Eğitim Koordinatörlüğü’ bu temel üzerinde ağırlaştı. Bu akademimiz vasıtasıyla öğretmenlerimizin bu gelişim süreçlerini daima kılmaya uğraş ediyoruz.

YENİ YOL HARİTASI ÇİZECEĞİZ
Şayet birlikte olursak  çok daha güçlü oluruz ve otistik çocuklarımıza ferdî değil çok taraflı katkıda bulunuruz. Bu tepede yürüttüğümüz bir çok faaliyetle yeni yol haritaları çizeceğimize inanıyorum. Burada çıkan sonuçlara bilhassa kendi süreç idaremizde kesinlikle kıymetle yer vereceğiz.

7 BİN 500 ÖĞRETMENİN BİN 311’İ ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENİ
İkinci periyot başlarken 31 Ocak’ta İstanbul’a 7 bin 500 öğretmen atandı. Bunlardan 551’i rehber öğretmen olarak, bin 311’i de özel eğitim öğretmeni olarak atandı. Bu nedenle yeni periyoda moralle ve çok daha güçlü başladık ve çok kıymetli bir ilerleme kaydettik. Gereksinimi olan her okulumuza özel eğitim öğretmenlerimizi vermeye uğraş ettik.  Aday öğretmenlerimizin de bu süreçte gelişmelerine katkı sağlamak suretiyle değerli bir basamak kaydettik.”

Hürriyet

hack forum gaziantep escort gaziantep escort