Ana Sayfa Ekonomi 10 Aralık 2021 0 Görüntüleme

Sağlıkçıların ücretine yeni düzenleme

Başta tabipler olmak üzere sıhhat çalışanlarına yapılacak fiyat artışı, eksik düzenlemeler nedeniyle yine masaya yatırıldı. Bütçe sonrasında tüm sıhhat çalışanlarını kapsayacak, mesleksel kıdem ve unvanları da dikkate alarak tekrar kaleme alınmaya çalışılan düzenlemenin ana çerçevesi oluştu. Edinilen bilgiye nazaran, düzenleme gece yarısı önergesiyle bütçe görüşmelerinden evvel TBMM Genel Heyet gündemine geldiğinde, hem sıhhat çalışanlarının birçoklarının dışında kalması, hem de döner sermaye hesaplamasında farklılık olduğu gerekçesiyle geri çekildi. AK Parti kurmayları, bürokratların kendilerine verdiği bilgiye nazaran, döner sermayelerin tek bir havuza dönüştürüldüğünü, döner sermaye ödemelerinde vilayetler ortasında farklılık olduğu için, hekimlerin büyük kentleri tercih ettiği ve küçük kentlere gitmediği, bunu önlemek için de döner sermaye hisselerinin eşitlendiğini lisana getirdiler.

YANILGIDAN DÖNÜLDÜ

Lakin, pratisyen doktorlarda 2 bin 500, uzman hekimlerde 5 bin lira olacağı açıklanan düzenlemede, önemli eksikler olduğu ortaya çıktı. Görüşmeler sırasında, döner sermaye kapsamında olan hemşire, ebe, sıhhat çalışanı, ambulans vazifelisi üzere şahısların hesaba katılmadığı ortaya çıktı. Ayrıyeten, yeni hesaplama profesör ve doçent maaşları kapsam dışında tutulduğu için, düzenlemeyle bir uzman hekimin, profesörden fazla maaş alması üzere durumların ortaya çıkacağı bilgisi paylaşıldı.

YENİ FORMÜL

Bunun üzerine AK Parti kurmayları, küme idaresi, Maliye ve Sıhhat Bakanları metni yine pahalandırmak için toplantı yaptılar. Maliye Bakanlığı kanadı, kapsamın genişletilmesine itiraz etti; lakin bu hususta ısrar edilince formül aranmaya çalışıldı. Yalnızca tabiplerin maaşının yıllık maliyetinin 18 milyar lira olduğu belirtildi. Sorunun seyyanen artırımla çözülmesi ve başka sıhhat çalışanlarına ek artırım yapılması önerisi de lisana getirildi. Maliye Bakanlığı bürokratları bunun yaratacağı mali yükün hesaplanması gerektiğini söylediler. Mevzunun yine kıymetlendirilmesi istendi.

SONA YAKLAŞILDI

Çalışmaya nazaran, pratisyen doktorların ek gösterge katsayısı 17 binden 40 bine, diş doktorlarıyla uzman tabiplerin ek gösterge katsayısı 13 binden 33 bine çıkarılacak. Sıhhat çalışanlarının döner sermayeden aldıkları ek ödemeler, merkezi idare bütçesinden karşılanacak. Sıhhat çalışanlarının ek ödeme meblağı belirlenirken, sıhhat kurumlarının tek tek gelirleri yerine bakanlığın toplam geliri temel alınacak.

Hürriyet

hack forum gaziantep escort gaziantep escort